The BM Karuna Bhairash

The BM Karuna (Corona) Bhaairash B N Sinha, New Delhi , September 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habigode karuna karuna buliya goigo osi, amar egode kuno kuruna bhairaash nei. With the rebooted world...

কবিতা ডাল আহান

কবিতা ডাল আহান ******************** আজি এ, কালসেন্ধার আধারর হাগে, খানি তিতা খানি কহা,ঠুম রস ফুটি, সিতারাদিল উহক তলে।মুঠি মুঠি হউপন টেঙারার,লেরি বাগে বাগে, কারে বিসারেয়া,মর ঠৈয়ে কাদে কাদে গেসেগা,যেপেই থায়া...

তিরাস

তিরাস ************* এ টেইপাঙে,যেবাকা মানু গৈগ অসি জিনার কামে।দূরেই মানু নেই লামে, বাশিগ রহের হুনো,উরে থামে থামে। পথ মেরাকে এগরে কুঙগৈ নাঙসি? যেতাই নাঙসি,তানু সুপ নাচামসি! নাথাসি তানু জিনার হুরু...

মরনর খেল

হাউনর বরনর সাদে মানু এতা সালসি হে,পাতালর কুন লামে। হারনাপাসি হে তানু,সালসি যে কামে উপেই মরুভূমির লুর সাদে তপ্তা, দৌজ্বিল্কেয়া বজ্র রৌ রহের বপতা---- কিসাদে মুকুট তানু কুন লালফামে আনাত...

কুটুম

যানার কা আহেসিলে কাল সেন্ধা কালে যেবাকা থম্বেই আতে তুলসি পুঙর বর্তিগ লাগাসিলু মি। উবাকা জাঙর পারার রৌ হুনেসিলু । গুঙুরর তালে কুটুম পাহিয়া আগ মাচাকর সালে যেসাদে কুটুম রৌয়ে।...

থসু য়মকরিয়া

জঞ্জালর হিলে মরে লাগেসে পিসাৎ সেচানি চাউরি বারো, তবো দুহাউরি। তর দুয়ারে মাগানি লাজে মরউরি। যেবাকা যাউরিগা মি তরাঙ বাটাৎ, মর হিনদুক য়ারি। আহির মিত্তাৎ আহি পরাপরি অনা , তরে...

নিক্কারখেলা

হৌপন ডেমে সাতর ফুল, নুংসি গতে। মাতালা বৌয়র হুতে কুড়িগি খেলার। পাঙ্কালি মন-ইথলে হৌপন ডেমার, যেসাদে সিবেই আগৈ বারুদর পথে বাদিয়া থার জাঙেদে ওয়াসাক লতে--- জনম জোয়ার ভাটা, হৌপন সরার...

পরমধাম

ঠৈএগ বুলের আজি মনর মালেমে---- তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষ দিক্ষা বুজানির সালে। ঘাটে ঘাটে পঞ্চ ঘাটে,আরুপর ফামে, বমরাগর সাদানে ঔ আরুপর লামে গুনগুন করের চা কাল সেন্ধা কালে। আরুপি ঘাটর ঘাটে...